Inwestycje

Głównym celem działalności firmy GALEO jest sprzedaż, projektowanie i budowa urządzeń do poprawy jakości wody pitnej, jak i przemysłowej. Robimy wszystko, aby nasi Klienci byli w pełni usatysfakcjonowani współpracą z nami. Staramy się sukcesywnie dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań Klientów. Korzystając z integracji Polski z Unią Europejską, inwestujemy w firmę wykorzystując fundusze unijne.

W 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach. Nr umowy o dofinansowanie 03.12-UDA-RPLU.01.06.01-06-004/12. Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy GALEO poprzez zakup wyposażenia stanowiska badawczego oraz prac badawczych w celu stworzenia urządzenia do produkcji wody. Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie innowacyjnych technologicznie urządzeń do produkcji wody jonizowanej. Dzięki przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych firma będzie mogła opracować urządzenie do produkcji wody jonizowanej, a następnie rozpocząć produkcję. Urządzenie będzie stosowane do nawadniania roślin przy produkcji szklarniowej w celu zwiększenia plonów oraz ograniczenia stosowania pestycydów.