Wspomaganie terapi nowotworowejNowotwór jest chorobą, która powstaje w wyniku zaburzonego działania systemu komórkowego powodującego wytworzenie nadmiernej ilości niepotrzebnych komórek danego typu. Są dwa rodzaje nowotworów - łagodne, które przeważnie nie stanowią zagrożenia dla życia, a leczone dość szybko ustępują oraz złośliwe, charakteryzujące się szybkim rozwojem, niszczeniem zdrowych tkanek oraz przerzutami, nieleczone najczęściej są śmiertelne.

Od wielu lat prowadzone są badania nad lekiem na raka. Niestety bezskutecznie. Udowodniono jednak, że komórki nowotworowe są kwaśne, powstają w środowisku kwaśnym gdzie jest mniej tlenu. Natomiast komórki zdrowe są alkaliczne i umieraja w środowisku kwaśnym. Fakt ten skłania do stwierdzenia, że utrzymanie ró
wnowagi kwasowo - zasadowej naszego organizmu jest bardzo ważne i decyduje o naszym zdrowiu.

Gdy organizm zakwasza się, rośnie ilość kwaśnych odpadów, w wyniku czego większość zdrowych komórek umiera. Jednak niektóre z nich są w stanie dostosować się również do takich warunków. Zamiast zginąć, przeżywają, zaczynają rozwijać się w sposób niekontrolowany i mamy nowotwór.


Jonizowana woda alkaliczna jest niezbędna w profilaktyce i sprawdza się również w leczeniu nowotworów. Jej zdolność do neutralizowania kwasów i rozpuszczania kwaśnych pozostałości przemiany materii stwarza warunki do zwalczania nie tylko raka, ale również innych chorób.